Erfafscheidingen

Dit is een ruime benaming voor bijna alles wat op de grens wordt geplaatst tussen twee of meerdere percelen. De mogelijkheden zijn dan ook onbeperkt.
U kunt een afweging maken tussen het plaatsen van een natuurlijke afscheiding en bouwwerken van hout en steen.
Een natuurlijke schutting kan bestaan uit een basisframe voor het verkrijgen van privacy. Deze kan vervolgens aangekleed worden met verschillende soorten klim- en of leiplanten in een wintergroene en/of bloeiende vorm. Voorbeelden hiervan zijn schermen van wilgentenen en -matten, kokosmatten, rietplaten en bamboeschuttingen. Het voordeel van deze vorm van erfafscheiding is dat het de haag vervangt in een veel smallere uitvoering. Dit is voor wat kleinere tuinen een aanrader.
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een bladverliezende of wintergroene haag. In de praktijk is dit, op een taxushaag na, vaak een goedkopere oplossing.

De wettelijke bepalingen met betrekking tot het plaatsen van erfafscheidingen is als volgt:
Alle erfafscheidingen bestaand uit beplanting (hagen) mogen zonder bouwvergunning worden geplaatst en tot iedere hoogte. Een haag moet echter wel 50 cm van de scheidslijn worden geplaatst, tenzij u met uw buren de afspraak heeft gemaakt dat deze op de scheidslijn mag staan.
In de achtertuin mag u tot maximaal 200 cm hoogte een afscheiding plaatsen zonder vergunning. De afscheiding moet dan op een meter afstand staan van de openbare weg of groen.
Op de scheidslijn met uw buren mag u tot 200 cm hoog bouwen, als het einde van de schutting, aan de straatkant, maar een meter van de scheidslijn met het openbaar groen of weg ligt. Het perceel moet dan niet onder beschermd stads- en dorpsgezicht vallen. Anders moet u toch de vergunning aanvragen. Dit kunt u bij uw gemeente navragen.
Aan de voor- en zijzijde van uw perceel, grenzend aan de openbare- weg of groen, mag een afscheiding maximaal 100 cm hoog zijn zonder bouwvergunning.

.